Základní info

95%
do 31.10.2023
200 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Srážkové a šedé vody ve veřejných budovách

Tato výzva v rámci Operačního programu životní prostředí se zaměřuje na podporu projektů, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.

Probíhá příjem žádostí do 31.10.2023

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity patří ty, které směřují k vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití, tedy konkrétně například:

 • retenční nádrže,
 • umělé mokřady,
 • plošné vsaky
 • průlehy
 • vsakovací nádrže
 • akumulační nádrže
 • závlahové systémy
 • systémy decentrálního odvodnění,
 • systémy modrozelené infrastruktury,
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné,
 • budování propustných zpevněných povrchů,
 • přestavba stávajících konvenčních odvodnění...

Oprávnění žadatelé

• obce
• městské části hlavního města Prahy
• dobrovolné svazky obcí
• kraje
• veřejnoprávní instituce
• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
• organizační složky státu
• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
• vysoké školy a jejich školská zařízení,
• školy, školská zařízení a školské právnické osoby
• nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
• státní podniky
• obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše dotace

Míra podpory je až 95 %.
Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je 500 tisíc Kč.
Celková alokace této výzvy je 200 milionů Kč.

Termíny

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.
Žádosti je možné podávat do 31. října 2023.

Co dál

Neváhejte se se svým nápadem nebo plánem ozvat nejlépe hned a využít nezávaznou konzultaci zdarma.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.