Základní info

100%
do 31.10.2023
2 500 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Srážkové vody a opatření proti povodním

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně opatření, která přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

Probíhá příjem žádostí do 31.10.2023

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

Finanční prostředky získané na základě této výzvy je možné použít na tyto aktivity:

 • realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření zaměřených na hospodaření se srážkovou vodou s výjimkou typových projektů,
 • vybudování technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou,
 • vybudování technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých vod v budovách za účelem splachování a dalších relevantních užití.

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří:

 • městské části hl. města Prahy,
 • obce,
 • kraje,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • veřejnoprávní instituce,
 • veřejné výzkumné stanice,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem,
 • fyzické osoby podnikající,
 • nadace a nadační fondy,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.