Středočeský kraj: drobné vodohospodářské projekty

Od 14. února do 25. února 2022 bude pro obce ve Středočeském kraji otevřen Infrastrukturní fond s tematickým zaměřením Drobné vodohospodářské projekty. Podívejte se na další informace a praktické tipy.

program uzavřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Cíle a podporované aktivity

Infrastrukturní fond: Drobné vodohospodářské objekty je určen na výstavbu, rozšíření a rekonstrukce kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod, stejně jako vodovodních sítí a dalších vodárenských objektů.

Dotace je zaměřena na projekty ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení obcí, zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou a splnění ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem. Zabezpečení zásobování pitnou vodou a co nejširší pokrytí kanalizační sítí je důležité jak z hlediska komfortu obyvatel, tak i z hlediska ochrany životního prostředí.

Oprávnění žadatelé

  • obec na území Středočeského kraje do 2 000 obyvatel
  • dobrovolný svazek obcí (DSO) na území Středočeského kraje (součástí DSO pouze obce do 2 000 obyvatel)

Podmínky

Z tohoto fondu se přispívá formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pouze na ty projekty, které nejsou podpořeny z jiných dotačních titulů ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. . Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 10 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Neváhejte se na nás obrátit pro více informací. Nezávazně probereme vše potřebné a pokud budete souhlasit, rádi vám pomůžeme dotaci získat. Využijeme to nejlepší z našich bohatých zkušeností a provedeme vás celým procesem. Ozvěte se nám co nejdřív přes kontaktní formulář nebo rovnou přes informační linku 605 283 808. Jsme tu pro vás.

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů