Základní info

85%
do 28.6.2024
578 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Středočeský kraj: Fond obnovy venkova

Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova patří k nejžádanějším ze strany starostů a starostek měst a obcí.

Probíhá příjem žádostí do 28.6.2024

Mám zájem o dotaci

Objem prostředků a výše dotace

Celkový objem finančních prostředků na celé čtyřleté období činí 578 milionů Kč. Dotace se bude poskytovat do výše maximálního podílu 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 15 %.

Žadatel

Žadatelem může být obec do 2000 obyvatel na území Středočeského kraje.

Účel

Dotaci bude možné poskytnout na projekty, které splní vymezený účel v rámci tematického zadání „Veřejná infrastruktura“. Jde o projekty na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury, a to ve čtyřech oblastech:

  • dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení a další),
  • technická infrastruktura (stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady a další),
  • občanské vybavení (stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a další) a
  • veřejná prostranství.

Podmínky

Žádosti je možno podávat od 1. dubna 2021 od 9:00 do 28. června 2024 do 14 hodin.
Žadatelé budou moci podat v rámci Programu až tři žádosti.

Rádi vám pomůžeme dotaci získat. Víme, co funguje a jak postupovat. Ozvěte se nám přes kontaktní formulář nebo rovnou přes informační linku 605 283 808. Jsme tu pro vás.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.