Technická infrastruktura - dotace MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje výstavbu technické infrastruktury v obcích, respektive přípravu stavebních parcel pro novou zástavbu. Žadatel si může přijít až na 150 000 Kč na jeden stavební pozemek.

program otevřen

Základní info

Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Oprávněný žadatel

 • Obec

Výše dotace

 • Maximální výše dotace je 150 000 Kč na jednu stavební parcelu.

Uznatelné náklady

Výstavba dopravní a technické infrastruktury

Pozemní komunikace

 • Místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí
 • Místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí
 • Účelové komunikace

Vodovody

 • Místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě
 • Místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě

Kanalizace

 • Místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě
 • Místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě

Podmínky a cíle dotačního programu

Cíle:

Dotační výzva má za cíl výstavbu technické infrastruktury obcí a rozšířit tím nabídku zainvestovaných stavebních pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku:

 • Žádost nemůže být podána na akci, u které již byla ukončena realizace
 • Žádost může být podána na akci, u které již byla zahájena realizace
 • Realizace akce může být ukončena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Uznatelnými výdaji jsou výdaje na pozemní a stavební práce související s výstavbou předmětné technické infrastruktury
 • Uznatelnými nejsou výdaje na projektovou dokumentaci, stavební dozor ani výdaje související s vypracováním žádosti nebo na zpracování veřejných zakázek
 • Dotace není poskytována na výstavbu přípojek, na přeložky ani na stavební úpravy
 • Žádost akce bude probíhat na základě vložení dokumentů do aplikace DIS ZAD

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.