Základní info

50%
až 1 000 000
do 31.12.2024
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Technologie pro MAS

Tato výzva se zaměřuje na podporu malých a středních podniků prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

Probíhá příjem žádostí do 31.12.2024

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy patří:

 • robotizace, automatizace, digitalizace,
 • web, cloud,
 • komunikační a identifikační infrastruktura.

Konkrétně budou podpořeny tyto výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • služby
 • nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

Finanční prostředky lze použít například na digitalizaci maloobchodních prodejen.

Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli jsou malé a střední podniky.

Výše dotace

Dotace je poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů, a to:

 • minimálně ve výši 125 tis. Kč a
 • maximálně do výše 1 mil. Kč.
  Dotace: 50 % celkových způsobilých výdajů (minimálně 125 tisíc, maximálně 1 milion)

Proces

Podání žádosti o dotaci zahrnuje tyto kroky:

 • konkrétní MAS vyhlásí výzvu,
  -žadatel u této MAS podá žádost,
 • MAS vydá stanovisko o souladu projektu,
 • žadatel podá žádost o podporu v IS 2021+.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.