Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

program uzavřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí

Kdo může dotaci získat

  • v obci do 2 000 obyvatel (obec, spolky, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, vlastník objektu, vlastník pozemku, uživatel pozemku, na němž objekt stojí)
  • v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel (obec do 5 000 obyvatel, spolky sdružení a nadace, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, vlastník objektu, vlastník pozemku, uživatel pozemku, na němž objekt stojí

Na co se dotace vztahuje

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

  • kaple (kaplička)
  • křížová cesta
  • zvonička
  • boží muka
  • smírčí a jiné kříže
  • exteriérové sochy a sousoší
  • hřbitovy a hřbitovní zdi

Základní podmínky a cíle programu

Dotační program svým charakterem přispívá k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.