Základní info

100%
do 28.6.2024
2 500 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Komplexní úsporná opatření veřejných budov

Podívejte se na podrobnosti výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí 2021–2027, která podporuje širokou škálu aktivit směřujících ke snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.

Probíhá příjem žádostí do 28.6.2024

Mám zájem o dotaci

PRODLOUŽENO DO 28. 6. 2024

Podívejte se na podrobnosti výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí 2021–2027, která podporuje širokou škálu aktivit směřujících ke snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.

Podporované aktivity

Ze získaných prostředků je možné hradit:

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy
 • Systémy využívající odpadní teplo
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Rekonstrukce otopné soustavy
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  • zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla
  • rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou

Jako součást komplexního projektu (ne samostatně) budou podpořeny i další aktivity.

 • zlepšení kvality vnitřního prostředí
  • modernizace vnitřního osvětlení
  • opatření k eliminaci negativních akustických jevů
  • vnější stínicí prvky
 • zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu
  • technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití
 • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
  • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo / kotel na biomasu / zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE
  • rekonstrukce otopné soustavy
  • instalace solárně – termických systémů
  • instalace fotovoltaických systémů
  • rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE
  • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Oprávnění žadatelé

 • obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše dotace

Podpora je poskytovaná prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů pro jednotlivá opatření, jejich úroveň je stanovena podle rozsahu renovace budovy.

Co dál

Neváhejte se se svým nápadem nebo plánem ozvat nejlépe hned a využít konzultaci zdarma, abychom stihli vše potřebné.
kontaktní stránka

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty.

Výzvu OPŽP pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj (č. 37) najdete tady.
Výzvu OPŽP pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina (č. 38) najdete tady

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.