Základní info

100%
až 500 000 000
do 22.12.2023
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Velké brownfieldy

Podívejte se na podrobnosti výzvy, která podporuje revitalizaci velkých stavebních zátěží.

Cílem programu je provedení revitalizace pomocí odstranění stávající nevyužívané stavby a vybudování energeticky účinné novostavby na území zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají. Tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji.

Podporované aktivity

Dotace je poskytována na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení.

Revitalizace zahrnuje:

  • odstranění (nebyla-li stavba již odstraněna) a
  • provedení nové stavby na území brownfieldu.

Občanským vybavením se rozumí stavba nebo pozemek, které jsou určené pro:

  1. vzdělávání, výchovu nebo sport;
  2. kulturu;
  3. společenské účely;
  4. sociální služby nebo péči o rodinu;
  5. potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva;
  6. plnění úkolů v rámci veřejné správy; nebo
  7. zdravotní služby.

Jaké jsou další podmínky?
Zastavěná plocha nové stavby nepřekročí zastavěnou plochu odstraněné stavby, přičemž minimálně 80 % zastavěné plochy nové stavby se musí překrývat se zastavěnou plochou odstraněné stavby.
Dotace musí být použita na splnění zvoleného účelu dotace, tzn. na náklady odstranění staveb a na provedení stavby.
Nová stavba bude mít spotřebu neobnovitelné primární energie, která je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov.
Součástí brownfieldu pro účely tohoto programu není podzemní stavba, pozemní komunikace, dráha, vodní cesta, oplocení, opěrná zeď nebo inženýrské sítě. Na tyto prvky nelze poskytnout dotaci.

Výše dotace

Minimální výše dotace je 30 000 001 Kč, maximální pak 500 000 000 Kč.

Termíny

Podávání žádostí do 22. 12. 2023.
Lhůta pro dokončení revitalizace do 31. 12. 2025.
Je dovoleno, že k odstranění stavby mohlo dojít po 1. 1. 2015, pokud bude mít žadatel k tomuto kroku podklady.

Co dál

Zaujala vás výzva? Neváhejte se na nás obrátit se svými plány nebo dotazy, rádi je probereme při bezplatné konzultaci.

Kontaktní stránka

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzvu SFPI najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.