Základní info

95%
do 31.12.2027
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Veřejná prostranství

Tato výzva podporuje revitalizaci veřejných prostranství měst a obcí, jako jsou náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky.

Probíhá příjem žádostí do 31.12.2027

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

  • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
  • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství;
  • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství – na jejich vznik či úpravu ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu – například náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky.

Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří:
• obce;
• kraje;
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi /kraji;
• organizační složky státu (OSS);
• příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS);
• církve;
• církevní organizace;
• státní podniky;
• státní organizace;
• veřejné a státní vysoké školy;
• veřejné výzkumné instituce.

Přípustným místem realizace je území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

Výše dotace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 000 Kč, maximální není stanovena.

Termíny

Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2027.
Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2029.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.