Základní info

70%
až 140 000 000
do 31.1.2024
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Veřejné budovy v pasivním standardu

Cílem výzvy je podpora výstavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují.

Podporované aktivity

Dotace je určena na:

  • výstavbu budov v pasivním energetickém standardu (výše podpory max. 120 000 000 Kč),
  • výstavbu plusových (nulových) budov (výše podpory max. 140 000 000 Kč).

Oprávněné žadatelé

Výzva je určena pouze pro projekty ze 163. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, které byly schváleny Řídicím orgánem k fázování (kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti).

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzvu OPŽP najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.