Základní info

100%
do 26.4.2024
600 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO: Vodní a vegetační krajinné prvky

Tato výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí se věnuje vodním a vegetačním prvkům.

Podporované aktivity

Získané finanční prostředky je možné použít především na tyto aktivity:

 • vytváření a obnova tůní (mokřadů),
 • vytváření a obnova malých vodních nádrží,
 • revitalizace a renaturace vodních toků a niv,
 • výkup pozemků určených pro řízenou i samovolnou renaturaci vodních toků,
 • výsadby (geograficky původních) dřevin a následná péče, ošetření dřevin, založení travobylinných společenstev či terénní úpravy.

Oprávnění žadatelé:

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • příspěvkové organizace
 • veřejnoprávní instituce
 • další subjekty

Pozor, žadatel nemusí být vlastníkem! Postačí, je-li nájemcem, příp. je oprávněným z věcného břemene, vypůjčitelem, pachtýřem apod., příp. je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu) oprávněn projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.

Výše dotace

Míra financování je stanovena na max. 60, 80 nebo 100 % z celkových způsobilých výdajů (podle konkrétní aktivity).

Termíny

Podávání žádostí probíhá od 12. 7. 2023 do 26. 4. 2024.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Výzvu OPŽP pro méně rozvinuté regiony (č. 46) najdete tady.
Výzvu OPŽP pro přechodové regiony (č. 47) najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.