Základní info

100%
do 30.9.2023
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vodohospodářské studie a opatření

Cílem výzvy je zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině, návrh konkrétních opatření a realizace 10 % navrhovaných opatření.

Podporované aktivity

Mezi podporované typy studií patří:

  • systematické řešení pro větší plochu povodí,
  • řešení konkrétních problémů uceleného malého povodí nebo jeho části s plochou do 30 km2,
  • studie proveditelnosti revitalizace vodního toku v podrobnosti zadání pro zpracování projektové dokumentace.

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří:

  • správy vodních toků,
  • obce,
  • kraje.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.