Základní info

70%
do 30.9.2023
500 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

Tato výzva Operačního programu Životní prostředí se zaměřuje na výstavbu nebo dostavbu vodovodů, zdroje vody a výstavbu nebo intenzifikace úpraven pitné vody.

Podporované aktivity

Získané finanční prostředky je možné použít především na tyto aktivity:

  • výstavba vodovodu,
  • výstavba úpraven vody za účelem zajištění vyhovující kvality a množství dodávané pitné vody,
  • výstavba nových zdrojů vody nebo intenzifikace stávajících zdrojů vody s cílem zvýšení jejich kapacity zdůvodněné potřebou vyššího odběru vody nebo zlepšení kvality dodávané pitné vody,
  • intenzifikace úpraven pitné vody, a to za stejným účelem.

Oprávnění žadatelé:

  • obce
  • městské části hlavního města Prahy
  • dobrovolné svazky obcí
  • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
  • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Výše dotace

Míra financování je stanovena na max. 30 nebo 70 % z celkových způsobilých výdajů, a to buď v maximální výši 50 mil. Kč nebo bez omezení (dle konkrétní podporované aktivity).

Termíny

Podávání žádostí probíhá od 30. srpna do 30. září 2023.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. prosince 2029.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.