Základní info

80%
až 14 000 000
do 31.5.2023
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Výstavba veřejných budov

Zajímavá výzva Operačního programu Životního prostředí zaměřená na výstavbu veřejných budov je otevřená!

Probíhá příjem žádostí do 31.5.2023

Mám zájem o dotaci

Zajímavá výzva Operačního programu Životního prostředí zaměřená na výstavbu nových veřejných budov je otevřená! Je tak možné získat podporu pro stavbu obecních úřadů, škol, školek, kulturních a multifunkčních domů, knihoven, muzeí, sportovišť apod. Nové budovy musí splňovat vysoký energetický standard nebo standard pasivní nebo nulové (plusové) budovy.

Podporované aktivity

Podporovanou aktivitou jsou stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tedy s výstavbou budov ve vysokém energetickém standardu, v pasivním energetickém standardu nebo s výstavbou plusových budov.

Dále sem patří i stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon a náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Skupina oprávněných žadatelů

Mezi oprávněné žadatele patří:

 • obce, dobrovolné svazky obcí, kraje,

 • veřejnoprávní instituce,

 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,

 • organizační složky státu,

 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,

 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,

 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,

 • státní podniky,

 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Nebudou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy.

Termíny

Výzva je průběžná a příjem žádosti končí nejpozději 31. 5. 2023 (vzhledem k alokaci se předpokládá dřívější zastavení příjmu).

Výše podpory a celková alokace

Výše dotace je maximálně 140 milionů Kč, a to 40–80 % dle výše energetického standardu:

 • 40 % pro budovy s vysokým energetickým standardem,

 • 50 % pro budovy v pasivním energetickém standardu,

 • 70 % pro plusové (nulové) budovy.

Projekty, které budou realizovat tzv. zelené střechy (min. 30 % plochy střešní konstrukce) a technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod, budou bonifikovány 10% navýšením podpory.

Co dál

Zaujala vás výzva? Pomůžeme vám se zpracováním všech podkladů i administrací dotace. Dejte nám vědět o vašich plánech nebo otázkách a probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.