Základní info

70%
do 1.5.2024
1 600 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO: Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku.

Podporované aktivity

Ze získaných prostředků je možné hradit tyto aktivity:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele,
 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a bioplynových stanic,
 • intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren,
 • výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren,
 • výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových bioplynových stanic, před zapravením do orné půdy.

Oprávnění žadatelé

 • obce,
 • městské části hlavního města Prahy,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky,
 • zájmová sdružení právnických osob,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Výše podpory

Dotace je poskytována ve výši 60 %–70 % z celkových způsobilých výdajů (dle vybrané aktivity).

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt – 750 tis. Kč bez DPH.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2023.
Ukončení příjmu žádostí: 1. 5. 2024.
Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 8. 2025.

Co dál

Zaujala vás výzva? Neváhejte se na nás obrátit se svými plány nebo dotazy, rádi je probereme při bezplatné konzultaci.

Kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.