Základní info

100%
do 31.12.2027
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vzdělávání

Výzva č. 48 v rámci IROP s názvem Vzdělávání byla vyhlášena.

Probíhá příjem žádostí do 31.12.2027

Mám zájem o dotaci

Výzva č. 48 v rámci IROP s názvem Vzdělávání byla vyhlášena. Podívejte se na podrobnosti.

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem je obec v rámci území MAS (místní akční skupina), kde bude zajištěn soulad se schválenou strategií CLLD, a to ve všech krajích mimo Hlavní město Praha.

Podporované aktivity

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

 • navýšení kapacit v mateřské škole,
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí  se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • odstranění hygienických nedostatků,
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Infrastruktura základních škol

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ (přírodní  vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi),
 • vnitřní konektivita škol,
 • školní družiny a školní kluby,
 • učebny neúplných škol,
 • budování a modernizace zázemí:
  - pro školní poradenská pracoviště,
  - pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny),
  - pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol (např. kabinety),
  - vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti).

Podmínky

Pro oblast ZŠ platí, že podporované odborné oblasti vzdělávání (přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi) jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV): Tyto oblasti a obory musí mít škola zpracované ve svém Školním vzdělávacím programu (ŠVP). Oblast Člověk a svět práce lze do ŠVP zapracovat a předložit aktualizovanou část ŠVP s první Zprávou o udržitelnosti projektu.‍
Dále je nutné, aby projektové záměry byly uvedeny v daném Místním akčním plánu vzdělávání a nelze žádat vyšší částku, než která tam bude uvedena.

Výše dotace

Minimální výše dotace je 350 000 Kč, maximální výše stanovena není.

Termíny

Příjem žádostí začíná 21. března 2023 a končí 31. prosince 2027.‍

Co dál

Obraťte se na nás s konkrétním záměrem, ale třeba jen pro nezávaznou radu nebo vysvětlení nejasnosti, vše potřebné probereme při bezplatné a nezávazné konzultaci.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty.

Výzvu IROP č. 48 najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.