Základní info

100%
do 31.12.2027
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Základní a střední školy

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury základních a středních škol.

Probíhá příjem žádostí do 31.12.2027

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity – základní školy

  • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
  • Vnitřní konektivita škol.
  • Školní družiny a školní kluby.
  • Budování a modernizace zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi, pro zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov (doprovodná část projektu).

Oprávněný žadatel – základní školy

Oprávněným žadatelem jsou školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, NNO působící minimálně 2 roky před podáním žádosti v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb.

Výzva je určena pro subjekty Integrované teritoriální investice (MRR a PR).

Podporované aktivity – střední školy

  • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
  • Vnitřní konektivita škol.
  • Školní kluby pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií.
  • Budování a modernizace zázemí (doprovodná část projektu).

Oprávnění žadatel – střední školy

Oprávněným žadatelem jsou školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Výzva je určena pro přechodové regiony (SCK, JCK, PLK, VYS, JMK).

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.