Základní info

100%
až 12 500 000
do 31.12.2026
150 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Zaměstnanost: fáze šíření

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na předávání know-how organizacím, na průběžnou úpravu způsobu předávání know-how na základě potřeb organizací, na vyhodnocení vlivu změn na organizace a jejich klienty, na podporu spolupráce mezi organizacemi (síťování), na nastavení udržení změn po konci projektu.

Podporované aktivity

  • Realizace změny v podpořených organizacích (povinná aktivita).
  • Vyhodnocení šíření - evaluace (povinná aktivita).
  • Systémová a advokační práce (povinná aktivita).
  • Propojování podpořených organizací (povinná aktivita).
  • Zapojování nových organizací.
  • Šíření, popularizace a vzdělávání v metodě/přístupu pro širší publikum než jsou zapojené spolupracující organizace.
  • Prohlubování znalostí realizátora v metodě/přístupu.

Oprávnění žadatelé

Žadatelem jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, kraje, obce, příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi, NNO, OSVČ, poskytovatelé sociálních služeb, veřejné výzkumné instituce, školy a školská zařízení, vysoké školy, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení, zaměstnavatelé.
Žadatelem této výzvy může být pouze subjekt, který před datem podání žádosti dokončil realizaci projektu podpořeného v některé z následujících výzev - 03_22_021, 03_22_022, 03_23_051, 03_23_057 nebo 03_23_070 v Prioritě 3 Sociální inovace v OPZ+.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.