Základní info

95%
do 31.7.2024
30 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Zpracování studií a plánů

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování či aktualizace studií systému sídelní zeleně, územních studií krajiny a plánů územního systému ekologické stability.

Probíhá příjem žádostí do 31.7.2024

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity:

Získané finanční prostředky je možné použít na tyto aktivity:

  • zpracování plánů územního systému ekologické stability (mimo území CHKO a NP a jejich OP).
  • zpracování studií systému sídelní zeleně,
  • zpracování územní studie krajiny.

Oprávnění žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou
obce s rozšířenou působností a újezdní úřady (pro plány ÚSES),
obce a městské části hl. města Prahy (pro studie systému sídelní zeleně),
obce s rozšířenou působností (pro územní studie krajiny).

V rámci výzvy nebudou podporovány projekty na území katastrů zasažených těžbou uhlí v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (pro tyto lokality byly vyhlášeny samostatné výzvy v rámci OPST), a projekty s celkovými náklady do 200 000 EUR v režimu zjednodušených metod vykazování (budou podpořeny prostřednictvím výzev v rámci projektového schématu AOPK ČR).

Co dál

Zaujala vás výzva? Neváhejte se na nás obrátit se svými plány nebo dotazy, rádi je probereme při bezplatné konzultaci.

Kontaktní stránka

Výzvu OPŽP najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.