PD revitalizace návsi

Co a pro koho

Projektová dokumentace, kterou jsme zpracovali pro obec Bratronice, se zabývá obnovou obecní návsi v Bratronicích podél komunikace II/201. Nové chodníky budou ze zámkové dlažby s betonovými obrubníky, jako materiál na parkovací místa bude použita vegetační dlažba s hladkým povrchem. Pro dobré odvodnění zůstanou zachovány pouliční vpusti v komunikaci. Budou obnoveny dvě autobusové zastávky s přístřeškem, a to v bezbariérové podobě s prvky pro nevidomé.

Nově budou přidány čtyři přechody pro chodce navazující na nové chodníky. Stávající plocha zeleně na návsi bude co nejvíce zvětšena a doplněna novými stromy a keři. Do parku i do zeleně ke stromům budou umístěny nové lavičky. Plocha obecního rybníku bude zmenšena asi na polovinu a místo betonové nádrže dostane přírodní charakter. Okolo povede cesta a přes nátok bude dřevěný mostek. Poblíž rybníčku vyroste dřevěné pódium. Pro děti bude vysazen průchozí vrbový tunel.

Na obrázcích si můžete prohlédnout původní stav a vizualizaci stavu nového.

Co dál

Zaujal vás projekt? Domluvte si na našich webových stránkách nezávaznou bezplatnou konzultaci nebo nám rovnou zavolejte na 605 283 808 a zeptejte se na všechno, co vás zajímá.

Jsme tu pro vás.

Přejít na kontaktní formulář

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.