PD přestavby školní tělocvičny

Jakou projektovou dokumentaci jsme vytvořili?

Jedná se o změnu stavby před jejím dokončením. Dle původního projektu měla část stávající tělocvičny zůstat a mělo dojít k jejímu rozšíření, avšak po provedených sondách ke stávajícím základům, je nutné i tuto část zbourat a tělocvičnu provést nově.

Stavba je v současné době využívaná jako tělocvična. Po rekonstrukci zůstane využití stejné. Nová tělocvična umožňuje pohodlně hrát volejbal, basketbal, různé hry a v omezeném prostoru umožňuje hrát sálovou kopanou, házenou, florbal apod.

Součástí nové tělocvičny je sociální a technické zázemí. Jsou navrženy 2 šatny se sprchami a WC pro ženy a muže. Pro umístění nářadí je navržena nářaďovna a pro vytápění, ohřev TUV a větrání jsou navrženy 2 technické místnosti. Velikost šaten, umýváren a WC vychází z počtu žáků v jedné třídě – je uvažování max. 30 dětí, a nebo max. 30 sportovců s předpokládaným členěním 15 dívek a 15 chlapců.

V přízemí je umístěno WC a šatna pro imobilní. V přízemí se nachází úklidová místnost, ve 2. NP je v technické místnosti umístěna výlevka.

Zastavěný prostor – stávající: 349,00 m2
Zastavěný prostor – po rekonstrukci: 552,53 m2
Užitná plocha – stávající: 294,00 m2
Užitná plocha – po rekonstrukci: 616,57 m2
Obestavěný prostor – stávající: 2232 m3
Obestavěný prostor objektu po rekonstrukci: 3917 m3

Jak dlouho nám to trvalo?

2 měsíce včetně komunikace s úřady

Celková cena realizace projektu?

28 660 000 Kč

Referenční osoba

Mgr. Martin S. Charvát - starosta obce

Tel: +420 606 538 757, e-mail: urad@planany.eu

Stupně projektové dokumentace a další služby?

  • Dokumentace pro územní řízení
  • Pro stavební povolení
  • Prováděcí dokumentace
  • Inženýring
  • Autorský i technický dozor na stavbě

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.