PD rekonstrukce chodníků

Jakou projektovou dokumentaci jsme vytvořili?

Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce komunikace pro pěší u hlavní silnice v obci Velim.

V obci byl z velké části velmi nevyhovující povrch. Z tohoto důvodu bylo nutné provést nové vrstvy chodníků a zároveň zajistit u všech možnost jejich bezbariérového užívání - vybudování bezbariérových nájezdů u přechodů, autobusových zastávek a dalších vstupů na chodníky.

Celková délka stavby je necelých 5 km - 4 790,5 m v šíři chodníků 1,5 - 2,2 metrů. V rámci rekonstrukce komunikace byly opraveny 2 stávající chodníky pro chodce a 2 nové byly vybudované. Na chodníky, vjezdy na pozemky a vstupy jsou použity zámková dlažba a betonové obrubníky.

V celé délce rekonstruované komunikace bylo celkem 6 autobusových zastávek, které byly v rámci rekonstrukce opraveny a přizpůsobeny potřebám osobám s pohybovým omezením.

Jak dlouho nám to trvalo?

6 měsíců včetně komunikace s úřady

Celková cena realizace projektu?

25 000 000 Kč

Referenční osoba

Josef Seifert - starosta obce

Tel: +420 321 763 001, e-mail: ouvelim@velim.cz

Stupně projektové dokumentace a další služby?

  • Dokumentace pro územní řízení
  • Pro stavební povolení
  • Prováděcí dokumentace
  • Inženýring
  • Autorský i technický dozor na stavbě

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.