PD úpravy školních budov

Jakou projektovou dokumentaci jsme vytvořili?

Předmětem projektové dokumentace bylo navržení stavebních úprav pro zvýšení kapacity školy i školky.

Stavební úpravy spočívaly v komplexním vybourání bytových příček, vybouráním nevhodných podlah a úpravou jednoramenného schodiště, které bylo původní a díky úpravám mohlo být zachováno.

Nové prostory školy vznikly vybudováním nových příček a obnovou 4 učeben v prvním poschodí. V přízemí vznikly 2 nové učebny, dívčí a chlapecké toalety, toaleta s umývárnou pro učitele a úklidová komora.

Projekt rovněž navrhl nové ležaté svody kanalizace, vody, rekonstrukci elektroinstalace a instalaci nového ústředního topení.

Opraveny byly také obvodové zdi, osazené novými okny a krytina střechy.

Projekt navýšil kapacity školy a školky o 100 dětí, 6 pracovníků a 6 kmenových tříd s celkovým rozměrem místností 295 m².

Jak dlouho nám to trvalo?

7 měsíců včetně komunikace s úřady

Celková cena realizace projektu?

4,7 milionu Kč

Referenční osoba

Referenční osobou pro tento projekt je Jindřich Mouka, starosta obce Žalany, telefonní kontakt: 723 434 949.

Stupně projektové dokumentace a další služby?

  • Dokumentace pro územní řízení
  • Pro stavební povolení
  • Prováděcí dokumentace
  • Inženýring
  • Autorský i technický dozor na stavbě

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.