Modernizace a energetické úspory ZŠ

Co a pro koho

Hlavní cíl investičního záměru spočíval v rekonstrukci sociálního zázemí v zadní části školy v přístavbě a v celkové modernizaci objektu základní školy. Vzhledem k původnímu stavu sociálního zázemí byla zadní část zbourána a znovu vyzděna a část bude provedena jako dvoupodlažní. V podkroví, které bývalo nevyužité, byl upraven krov a vznikla zde školní družina a přípravná třída se sociálním zázemím. Stavba byla a bude využívána jako základní škola ve vlastnictví obce. Dalším záměrem realizace akce bylo navýšení kapacity o 10 dětí, z původních 50 na 60 žáků.

Rekonstrukce ZŠ v číslech

Celkové náklady: 21 005 921 Kč
Výše dotace: 13 442 356 Kč
Vlastní zdroje: 7 563 565 Kč
Navýšení kapacity: z 50 na 60 žáků

Jsme tu pro vás

Zaujal vás projekt? Neváhejte se nám ozvat! Domluvte si na našich webových stránkách nezávaznou bezplatnou konzultaci nebo nám rovnou zavolejte na 605 283 808 a zeptejte se na všechno, co vás zajímá.

Jsme tu pro vás!

Přejít na kontaktní formulář

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.