Rekonstrukce chátrajícího objektu

Co se starým areálem

Město Zlaté Hory se rozhodlo pro rekonstrukci chátrající a zanedbané stavby stojící v srdci historického centra v lokalitě o celkové rozloze 2 797 m2. Cílem je vytvořit objekt, který bude po procesu regenerace využíván jako objekt komunitního setkávání, který umožní rozvoj zájmových a společenských aktivit občanů města. Druhotným účelem pak bude využití pro jednání starostů obcí, schůzové činnosti spolků, školení, jednání apod.

Plánovaná rekonstrukce zahrnuje celkovou stavebně technickou obnovu a dispozičních úpravy prostor, a to především 1. NP objektu. Prostor podkroví bude pouze vyklizen, provedou se zde nezbytné úpravy související se zajištěním statiky objektu a zateplení stropní konstrukce nad 1. NP. Zastavěná plocha je 332 m2, obestavěný prostor 2 495 m3, navržený stav počítá se zastavěnou plochou 334 m2, a obestavěným prostorem 2 506 m3.

Objekt v číslech

Výše získané dotace: 5 592 169 Kč

Celkové náklady: 9 396 625 Kč

Vlastní zdroje: 3 804 456 Kč

Co dál

Rádi pomůžeme dát nový život i areálům nacházejícím se ve vaší obci. Neváhejte a ozvěte přes kontaktní formulář. Pro nezávaznou konzultaci jsme připraveni i na telefonu 605 283 808.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.