Renovace hřbitovní zdi

Příběh hřbitovní zdi

Havarijní stav hřbitovní zdi v obci Kosova Hora vyžadoval opravu – zeď je na většině míst rozpadlá, zdivo se vlivem stáří a počasí drolí a opadává. Díky dotaci, kterou se nám pro obec podařilo získat, bude možné provést renovaci od bouracích prací přes sanaci nepoškozené části zdi až po vyzdění nové části zdi. Na zarovnanou korunu budou položeny připravené kamenné stříšky zabraňující vtékání srážkových vod do zdiva stěny. Nové zdivo bude důkladně vyspárováno jemnozrnnou cementovou maltou a na závěr budou lícové kameny očištěny od zbytků malty a provedena ostrá omítka z cementové malty. Terén okolo zdi bude zarovnán a na vnější straně případně dojde k osetí trávou.

Hřbitovní zeď v číslech

Celkové náklady: 562 164 Kč
Výše dotace: 300 000 Kč
Vlastní zdroje: 262 164 Kč

Co o projektu říká pan starosta

„Klaplo to a všechno bylo v pořádku. To, že jsem nám dotaci z Ministerstva zemědělství získali, bylo skvělé, “ vyjádřil se ke spolupráci starosta Kosovy Hory pan Martin Krameš. Děkujeme za referenci i za velmi příjemnou spolupráci a těšíme se na další.

Co dál

Neváhejte se nám ozvat s jakýmkoliv dotazem k vašim záměrům, dotacím nebo související administrativě, rádi s vámi probereme vše potřebné při nezávazné a bezplatné konzultaci. Jsme tu pro vás.

Přejít na kontaktní formulář

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.