Úprava školních budov

Co a pro koho?

Projekt spočíval ve stavebních úpravách pro zvýšení kapacity školy i školky. Realizace zahrnovala vybourání bytových příček a nevhodných podlah a úpravu jednoramenného schodiště, které bylo původní a díky úpravám mohlo být zachováno. Nové prostory školy vznikly vybudováním nových příček a obnovou 4 učeben v prvním poschodí. V přízemí vznikly 2 nové učebny, dívčí a chlapecké toalety, toaleta s umývárnou pro učitele a úklidová komora. Projekt rovněž zahrnoval nové ležaté svody kanalizace, vody, rekonstrukci elektroinstalace a instalaci nového ústředního topení. Opraveny byly také obvodové zdi, osazené novými okny a krytina střechy. Výsledkem bylo navýšení kapacity školy a školky o 100 dětí, 6 pracovníků a 6 kmenových tříd s celkovým rozměrem místností 295 m².

Kolik jsme získali?

Pro tento projekt jsme získali 4 001 220 Kč.

Doba trvání?

Práce na projektové dokumentaci začaly v roce 2020, realizace projektu skončila 1. října 2021 vydáním kolaudačního souhlasu.

Co dál

Zaujal vás projekt? Neváhejte se nám ozvat! Domluvte si na našich webových stránkách nezávaznou bezplatnou konzultaci nebo nám rovnou zavolejte na 605 283 808 a zeptejte se na všechno, co vás zajímá.

Jsme tu pro vás!

Přejít na kontaktní formulář

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.