Z brownfieldu sběrný dvůr a technické zázemí

Obec Brumovice se rozhodla revitalizovat lokalitu brownfieldu na hospodářský a technický areál. Rekonstrukce bude spočívat v opravě stávajících konstrukcí objektů, dojde k opravě střech, výměně oken, výměně kotelního vybavení a opravě topení, úpravě sociálního zařízení apod. a na závěr v lehké úpravě terénu. Po těchto stavebních úpravách zde bude umístěn sběrný dvůr, jehož součástí budou kryté plochy pod přístřeškem. Ty budou využity pro umístění kontejnerů a parkování obecní údržbové techniky, jako jsou sekačky, zametače, posypové vozy nebo hospodářská vozidla. Pro jejich údržbu a opravu budou sloužit dílny. Vybudovány budou také prostory pro technické oddělení zaměstnanců obce (šatny, sociální zázemí, kancelář a místnost pro zajištění stravování). Díky naší žádosti získala obec Brumovice 10 022 721 Kč na pokrytí výdajů spojených s revitalizací.

Brownfield Brumovice v číslech

Výše dotace od Ministerstva pro místní rozvoj: 10 022 721 Kč
Vlastní zdroje: 4 295 452 Kč
Celkové výdaje: 14 318 173 Kč

Co dál

Zaujal vás projekt? Neváhejte se nám ozvat s jakýmkoliv dotazem k vašim záměrům, dotacím nebo související administrativě! Domluvte si na našich webových stránkách nezávaznou bezplatnou konzultaci nebo nám rovnou zavolejte na 605 283 808 a zeptejte se na všechno, co vás zajímá.

Jsme tu pro vás.

Přejít na kontaktní formulář

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.