Dotace na brownfieldy - zbavte se starých budov

Brownfield, co to je a proč bychom je měli využívat? Staré a rozpadlé budovy skýtají jistá kouzla, ještě větší kouzlo má však nové využití starého prostoru. Vdechněte nový smysl starým budovám a územím.

Nenechte brownfieldy ležet ladem

Pozemky ve městech jsou čím dál tím žádanější a je tedy stále komplikovanější nějaký ten městský pozemek sehnat. Nejde ale města rozšiřovat do okolní krajiny donekonečna. Proto je velmi výhodné se věnovat již zastavěným územím, které ale v současné době nepřináší užitek. Jedná se o takzvané brownfieldy.

Určitě nějaký brownfield máte ve svém okolí. Zkuste mu vdechnout nový život. Snad každý zaznamenal akci kotlíková dotace, dotací je však mnohem víc a některé se týkají i právě zmiňovaných brownfieldů - v ČR si je bere na starost především Státní fond podpory investic.

Co to vlastně je brownfield

Brownfield je chátrající nevyužitá budova, která byla v minulosti využívaná v hospodářství či průmyslu. Mnohdy mají brownfieldy hospodářskou zátěž, proto přestanou být využívány a postupně se jejich technický stav zhoršuje.

Přitom jsou brownfieldy často na velmi perspektivních lokalitách, je tedy škoda tato území nevyužívat. Brownfield své okolí ovlivňuje a přináší i jisté negativní faktory. Jde především o nevyužití lukrativní lokality, vizuální degradaci svého okolí, možná rizika zřícení budovy či jejích částí. Navíc jsou brownfieldy lákadlem pro naše nejmenší, kteří touží objevovat. Občas se ale naneštěstí propadne strop, spadne zeď či střecha a nikdo nechce, aby při tom bylo zrovna jeho dítě.

Navíc díky těmto faktorům dochází i ke snižování cen pozemků a nemovitostí v okolí. Přitom stačí využít dotace na revitalizaci brownfieldu, toto perspektivní území využít a přinést zajímavé projekty pro nejbližší okolí.

Jako příklad úspěšně zrevitalizovaných tuzemských brownfieldů, kterým se povedlo do opuštěné lokality znovu vnést život, můžeme zmínit například 3D planetárium a Techmania Science centrum v Plzni, zámek Valeč nebo Broumovský klášter.

Jak získat dotaci na obnovu brownfieldu?

Státní fond podpory investic (SFPI) v aktuální době obnovu brownfieldů podporuje vysokými dotacemi, a to od 400 000 až do 50 000 000 Kč. Celkem můžete získat financování až na 90 % projektu, z vlastních zdrojů budete platit jen zbývajících 10 %.

Dotace se vztahují na koupi území brownfieldu, náklady jeho revitalizace, technický a autorský dozor, BOZP a přípravu a realizaci zadávacích a výběrových řízení. Pokud stojíte o obnovu brownfieldu ve vašem okolí, využijte Dotačního průvodce.

"Další výzva pro přijímání žádostí do programu Brownfieldy bude vyhlášena na konci letošního roku a financování bude zajištěno z alokovaného rozpočtu pro rok 2022." text z webu SFPI - Brownfieldy.

Stačí si zažádat o nezávaznou konzultaci, a to buď online nebo po telefonu. Na této konzultaci se na základě vašich základních požadavků dozvíte, která dotace pro vás bude nejvýhodnější. Pomůžeme vám vyřídit všechny potřebné formální náležitosti jako je projektová dokumentace, územní rozhodnutí, rozpočet, stavební povolení a další. Díky tomu váš projekt proběhne hladce a pro vás to bude bez sebemenších starostí.

Pracujte chytře, pracujte s odborníky. Rádi vám pomůžeme, stačí si domluvit nezávaznou konzultaci.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.