Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

program otevřen
příjem žádostí do 3.8.2023
Sociální služby (IROP)
Výzvy IROP č. 14 a 15 směřující ke zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb byly vyhlášeny.
Až 90 000 000 Kč
až 95 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Sběrné dvory
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.
program otevřen
příjem žádostí do 16.10.2022
Sportovní infrastruktura pro ÚSC
Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu zaměřenou na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.
Až 20 000 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 16.10.2022
Sportovní infrastruktura pro SK a TJ
Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu Regiony zaměřenou na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.
Až 20 000 000 Kč
až 70 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.5.2023
Výstavba veřejných budov
Zajímavá výzva Operačního programu Životního prostředí zaměřená na výstavbu veřejných budov je otevřená!
Až 14 000 000 Kč
až 80 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.11.2023
Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů
MPO vyhlásilo výzvu, která podporuje celou řadu aktivit vedoucích k úsporám energie. Podívejte se na podrobnosti.
Až 200 000 000 Kč
až 65 %
program otevřen
příjem žádostí do 20.10.2022
Vodovody, zdroje vody a úpravny
Tato výzva v rámci OPŽP se soustředí na zlepšení dodávek pitné vody.
program otevřen
příjem žádostí do 2.2.2023
Knihovny
Program IROP na období 2021–2027 odstartoval knihovnami.
Až 80 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 15.3.2023
Fotovoltaika pro větší obce
Dotace na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem.
program otevřen
příjem žádostí do 15.3.2023
Fotovoltaika pro malé obce
Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov.
program otevřen
příjem žádostí do 14.10.2022
Mobilita pro všechny
Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlásil II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2023.
program před otevřením
příjem žádostí do 31.12.2022
Program TREND
Program TREND podporuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj prostřednictvím Technologické agentury ČR (TAČR).
program otevřen
příjem žádostí do 28.6.2024
Středočeský kraj: Fond obnovy venkova
Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova patří k nejžádanějším ze strany starostů a starostek měst a obcí.
program otevřen
příjem žádostí do 15.12.2023
Ekomobilita
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily a vozidla s vodíkovým pohonem. A to včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.
Až 1 000 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2022
Výstavba pro obce
I ve vaší obci mohou vzniknout bytové domy nebo byty, které poskytnou důstojné sociální bydlení a pomohou tak v tíživé situaci domácnostem s nízkým příjmem a nevyhovujícími podmínkami. Podívejte se na podrobnosti výzvy SFPI č. 1/112/2019 a obraťte se na nás pro bezplatnou konzultaci, kde probereme vše potřebné.
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2023
Rekonstrukce veřejného osvětlení: dotace MPO
Díky této dotaci můžete významně snížit náklady na elektřinu, redukovat světelné znečištění, zvýšit bezpečnost obyvatel a získat inteligentní software pro správu osvětlení v obci.
Až 10 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Domovní čistírny odpadních vod: dotace SFŽP
SFŽP připravil pro obce 300 000 000 Kč na podporu kvalitnějšího nakládání s odpadními vodami pomocí domovních čistíren odpadních vod. Dotace je určena pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
Až 1 500 000 Kč
až 80 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Zdroje pitné vody: dotace SFŽP
Problémy s pitnou vodou, a to zejména s jejími zásobami a její kvalitou, jsou čím dál častějším jevem, stejně jako vysychání zdrojů. Státní fond životního prostředí nabízí podporu obcím a městům v celkové výši 450 milionů Kč.
Až 3 000 000 Kč
až 70 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Podpora projektové přípravy - dotace SFŽP
Státní fond životního prostředí připravil, vedle běžných dotačních titulů na snížení energetické náročnosti bytových domů, také dotační titul na projektovou podporu pro žadatele. Zjistěte, na které oblasti lze získat podporu při tvorbě projektové dokumentace.
Až 200 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Adaptační a mitigační opatření - dotace SFŽP
Adaptační a mitigační opatření znamenají instalaci stínicí techniky, zelené střechy, systémů na zachytávání a využívání dešťové vody, výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily a výsadbu zeleně.
Až 1 000 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Zdroje energie v bytových domech - dotace SFŽP
Získejte dotaci na vybudování alternativních zdrojů tepla. Tento dotační titul vám může přispět na výměnu a instalaci nových tepelných zdrojů (tepelná čerpadla, kotle apod.). Maximální výše odměny je na jednu bytovou jednotku při využití všech možností financování.
Až 311 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Nízkoenergetické bytové domy / jednotky - novostavba
Chystáte se stavit nízkoenergetickou bytovou jednotku, či celý nový nízkoenergetický bytový dům? Státní fond životního prostředí vám může přispět až 150 000 Kč na jednu bytovou jednotku.
Až 150 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Zateplení bytových domů - dotace SFŽP
Nová zelená úsporám nepodporuje pouze rodinné domy, jak je v povědomí většiny obyvatelstva. Zasazuje se i o rekonstrukce a energetickou účinnost bytových domů. Žadatel může získat až 50 % dotaci na snížení energetické náročnosti.
Až 2 000 000 Kč
až 50 %

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.