Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Stáhněte si naši
aplikaci

Aplikace Dotační průvodce

Dotační výzvy

Toto jsou aktuálně otevřené zajímavé výzvy. Podívejte se na podrobnosti.

program otevřen
příjem žádostí do 31.10.2024
Energetické úspory veřejných budov
Dotace je určena pro vlastníky veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace, primárně s využitím obnovitelných zdrojů.
program otevřen
příjem žádostí do 28.6.2024
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
Ministerstvo pro místní rozvoj tímto programem podporuje obce v demolici dříve sloužících budov.
program otevřen
příjem žádostí do 8.7.2024
Chodníky a cyklostezky 2024
Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil dotační výzvy, aby stejně jako v loňském roce podpořil budování a opravy chodníků a cyklostezek.
Až 20 000 000 Kč
až 85 %
program otevřen
příjem žádostí do 29.11.2024
MMR: Projektová příprava
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne 870 milionů Kč na přípravu projektů, které reagují na digitální a zelenou transformaci.
program otevřen
příjem žádostí do 21.2.2025
Sociální bydlení IROP
IROP přichází se zajímavými výzvami, které podporují budování sociálního bydlení.
Až 90 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2025
Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče
Podívejte se na podrobnosti výzev IROP, které podporují školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče.
Až 99 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 31.10.2024
Komunální fotovoltaika
Celkem 2 miliardy Kč míří na budování komunální fotovoltaiky.
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Zpracování místní energetické koncepce
Podívejte se na podrobnosti dotace, která je určena na zpracování místní energetické koncepce. Ta by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí.
Až 550 Kč
až 95 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Soc. služby: pořízení stavby nebo vozu
Podívejte se na podrobnosti velmi zajímavých výzev IROP, které se týkají sociálních služeb, konkrétně například pořízení vozidla nebo výstavby.
program otevřen
příjem žádostí do 19.12.2025
Standardizace územních plánů
Podívejte se na podrobnosti výzev, které podporují standardizaci územních plánů.
Až 6 200 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.10.2024
Budování dětských skupin: občanský sektor
Podívejte se na podrobnosti výzvy, která je zaměřená na budování nových dětských skupin za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR.
Až 12 000 000 Kč
až 90 %
program otevřen
příjem žádostí do 28.6.2024
Energetické úspory památkově chráněných budov
Z této výzvy lze čerpat podporu na úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru.
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2024
Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Cílem výzvy je podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Základní a střední školy
Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury základních a středních škol.
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Bytové domy: nová zelená úsporám
Nová zelená úsporám podporuje bytové domy v celé řadě oblastí. Podívejte se, na co všechno lze získané prostředky použít.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2024
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.
Až 10 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Další vzdělávání
Cílem této výzvy je rozvoj zájmového, neformálního vzdělávání a celoživotního učení.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Kultura – památky a muzea (CLLD)
Cílem výzvy v rámci IROP je podpora revitalizace kulturních památek a muzeí.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Knihovny (CLLD)
Podívejte se na podrobnosti výzvy v rámci IROP, která se zaměřuje na podporu knihoven.
program otevřen
příjem žádostí do 22.7.2024
Pobytové sociální služby
Tato výzva podporuje služby sociální péče v nákupu, rekonstrukci či výstavbě objektů a zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.
Až 80 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Hasiči
Podívejte se na podrobnosti výzvy IROP, která podporuje výstavbu nebo rekonstrukci hasičských zbrojnic, pořízení vybavení nebo budování umělých vodních nádrží.
program otevřen
příjem žádostí do 28.6.2024
Nepobytové sociální služby
Tato výzva podporuje ambulantní a terénní služby sociální péče tak, aby mohly být vytvořeny podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.
Až 30 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 28.6.2024
Komplexní úsporná opatření veřejných budov
Podívejte se na podrobnosti výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí 2021–2027, která podporuje širokou škálu aktivit směřujících ke snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2024
Budování dětských skupin: veřejný sektor
Podívejte se na podrobnosti výzvy, která je zaměřená na budování nových dětských skupin za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR.
Až 25 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Vzdělávání
Výzva č. 48 v rámci IROP s názvem Vzdělávání byla vyhlášena.
program otevřen
příjem žádostí do 28.6.2024
Středočeský kraj: dotační možnosti
Podívejte se na zajímavé dotační příležitosti pro obce Středočeského kraje.

Nenašli jste to, co potřebujete řešit?

Přečtěte si o chystaných výzvách na našem blogu.

Přejít na blog

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.