Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

program otevřen
příjem žádostí do 1.3.2024
Veřejné budovy: úsporná opatření
Další podpora úsporných projektů na veřejných budovách od OPŽP je tady.
program otevřen
příjem žádostí do 31.10.2023
Územní plány
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu, který podporuje zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.
Až 500 000 Kč
až 90 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2023
Chodníky
Podívejte se na podrobnosti dotace na vybudování nebo rekonstrukci chodníků podél silnic I., II. a III. třídy.
Až 20 000 000 Kč
až 85 %
program otevřen
příjem žádostí do 15.11.2023
Budování dětských skupin
Podívejte se na podrobnosti výzvy, která je zaměřená na budování nových dětských skupin za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR.
Až 25 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Nemotorová doprava MAS (CLLD)
V rámci IROP byl vyhlášen dotační titul, který podporuje bezpečnou nemotorovou dopravu spojenou se schválenou strategií CLLD.‍
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Vzdělávání (IROP)
Výzva č. 48 v rámci IROP s názvem Vzdělávání byla vyhlášena.
program otevřen
příjem žádostí do 15.5.2023
Navýšení kapacity MŠ
Výzva IROP určená pro rozvoj mateřských škol v méněrozvinutých regionech byla vyhlášena.
Až 99 000 000 Kč
až 95 %
program otevřen
příjem žádostí do 20.4.2023
Revitalizace brownfieldů
Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Státního fondu podpory investic vyhlásilo celkem čtyři výzvy, které podpoří revitalizaci území se starou stavební zátěží.
Až 500 000 000 Kč
až 100 %
program před otevřením
příjem žádostí do 30.9.2023
Cestovní ruch
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude podpořena také infrastruktura cestovního ruchu.
program otevřen
příjem žádostí do 31.5.2023
Snížení energetické náročnosti zařízení
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu, jejímž cílem je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie a úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
OPŽP: Předcházení vzniku odpadů
Díky nové dotaci Ministerstva životního prostředí mohou obce ušetřit finanční prostředky a zároveň prospět životnímu prostředí.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Spravedlivá transformace: Strategické projekty
Výzvy Strategické projekty se týkají Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a pomáhají těmto regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady odklonu od uhlí.
Až 1 200 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.5.2023
Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
Operační program životního prostředí vyhlásil výzvu, díky které je možné získat dotaci na obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách.
program otevřen
příjem žádostí do 6.10.2023
Chodníky
Budování a rekonstrukce chodníků je hlavním tématem výzev IROP č. 40 a 41.
program otevřen
příjem žádostí do 3.8.2023
Sociální služby (IROP)
Výzvy IROP č. 14, 15 a 30 směřující ke zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb byly vyhlášeny.
Až 90 000 000 Kč
až 95 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Sběrné dvory
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.
program otevřen
příjem žádostí do 30.11.2023
Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů
MPO vyhlásilo výzvu, která podporuje celou řadu aktivit vedoucích k úsporám energie. Podívejte se na podrobnosti.
Až 200 000 000 Kč
až 65 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2023
Fotovoltaika pro větší obce
Dotace na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem.
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2023
Fotovoltaika pro malé obce
Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov.
program otevřen
příjem žádostí do 28.6.2024
Středočeský kraj: Fond obnovy venkova
Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova patří k nejžádanějším ze strany starostů a starostek měst a obcí.
program otevřen
příjem žádostí do 15.12.2023
Ekomobilita
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily a vozidla s vodíkovým pohonem. A to včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.
Až 1 000 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2023
Rekonstrukce veřejného osvětlení: dotace MPO
Díky této dotaci můžete významně snížit náklady na elektřinu, redukovat světelné znečištění, zvýšit bezpečnost obyvatel a získat inteligentní software pro správu osvětlení v obci.
Až 10 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Domovní čistírny odpadních vod: dotace SFŽP
SFŽP připravil pro obce 300 000 000 Kč na podporu kvalitnějšího nakládání s odpadními vodami pomocí domovních čistíren odpadních vod. Dotace je určena pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
Až 1 500 000 Kč
až 80 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Zdroje pitné vody: dotace SFŽP
Problémy s pitnou vodou, a to zejména s jejími zásobami a její kvalitou, jsou čím dál častějším jevem, stejně jako vysychání zdrojů. Státní fond životního prostředí nabízí podporu obcím a městům v celkové výši 450 milionů Kč.
Až 3 000 000 Kč
až 70 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Podpora projektové přípravy - dotace SFŽP
Státní fond životního prostředí připravil, vedle běžných dotačních titulů na snížení energetické náročnosti bytových domů, také dotační titul na projektovou podporu pro žadatele. Zjistěte, na které oblasti lze získat podporu při tvorbě projektové dokumentace.
Až 200 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Adaptační a mitigační opatření - dotace SFŽP
Adaptační a mitigační opatření znamenají instalaci stínicí techniky, zelené střechy, systémů na zachytávání a využívání dešťové vody, výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily a výsadbu zeleně.
Až 1 000 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Zdroje energie v bytových domech - dotace SFŽP
Získejte dotaci na vybudování alternativních zdrojů tepla. Tento dotační titul vám může přispět na výměnu a instalaci nových tepelných zdrojů (tepelná čerpadla, kotle apod.). Maximální výše odměny je na jednu bytovou jednotku při využití všech možností financování.
Až 311 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Nízkoenergetické bytové domy / jednotky - novostavba
Chystáte se stavit nízkoenergetickou bytovou jednotku, či celý nový nízkoenergetický bytový dům? Státní fond životního prostředí vám může přispět až 150 000 Kč na jednu bytovou jednotku.
Až 150 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Zateplení bytových domů - dotace SFŽP
Nová zelená úsporám nepodporuje pouze rodinné domy, jak je v povědomí většiny obyvatelstva. Zasazuje se i o rekonstrukce a energetickou účinnost bytových domů. Žadatel může získat až 50 % dotaci na snížení energetické náročnosti.
Až 2 000 000 Kč
až 50 %

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.