Aktuální dotační výzvy

Dotace pro vás průběžně aktualizujeme, takže máte kompletní přehled a nic vám neuteče.

ikona jak získat dotaci
program otevřen
příjem žádostí do 17.12.2021
Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu - dotace MMR
Výše podpory
Až 10 000 000 Kč
program připravujeme
příjem žádostí do 31.8.2022
Hospodaření se srážkovou vodou - SFŽP dotace
Výše podpory
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2022
Energetické úspory veřejných budov - SFŽP dotace
Výše podpory
program otevřen
příjem žádostí do 25.2.2022
Výstavba a opravy cyklistických stezek a pruhů pro cyklisty - SFDI dotace
Výše podpory
Až 20 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 7.1.2022
Technická infrastruktura - dotace MMR
Výše podpory
Až 150 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 15.12.2021
Regenerace sídlišť - dotace SFPI
Výše podpory
Až 6 000 000 Kč
program připravujeme
příjem žádostí do 30.6.2023
Rekonstrukce veřejného osvětlení - dotace MPO
Výše podpory
Až 10 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 31.1.2022
Podpora obcí v národních parcích - MŽP dotace
Výše podpory
Až 5 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 17.12.2021
Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu - MMR dotace
Výše podpory
Až 10 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 17.12.2021
Podpora nadregionální aktivit - MMR dotace
Výše podpory
Až 10 000 000 Kč
program připravujeme
příjem žádostí do 31.12.2023
Domovní čistírny odpadních vod - dotace SFŽP
Výše podpory
Až 1 500 000 Kč
program připravujeme
příjem žádostí do 31.12.2023
Zdroje pitné vody - dotace SFŽP
Výše podpory
Až 3 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Podpora projektové přípravy - dotace SFŽP
Výše podpory
Až 200 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Adaptační a mitigační opatření - dotace SFŽP
Výše podpory
Až 1 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Zdroje energie v bytových domech - dotace SFŽP
Výše podpory
Až 311 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Nízkoenergetické bytové domy / jednotky - novostavba
Výše podpory
Až 150 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Zateplení bytových domů - dotace SFŽP
Výše podpory
Až 2 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 17.12.2021
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - dotace MMR - od 3 001 do 10 000 obyvatel
Výše podpory
Až 20 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 17.12.2021
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - dotace MMR - do 3 000 obyvatel
Výše podpory
Až 10 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 17.12.2021
Podpora budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku
Výše podpory
Až 2 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 17.12.2021
Podpora obnovy sportovní infrastruktury - dotace MMR - do 3 000 obyvatel
Výše podpory
Až 5 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 17.12.2021
Podpora obnovy místních komunikací - dotace MMR - do 3 000 obyvatel
Výše podpory
Až 10 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 17.12.2021
Podpora obnovy sportovní infrastruktury - dotace MMR - 3 001 až 10 000 obyvatel
Výše podpory
Až 5 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 17.12.2021
Podpora obnovy místních komunikací - dotace MMR - do 10 000 obyvatel
Výše podpory
Až 10 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 28.1.2022
Obnova majetku po živelných pohromách - dotace MMR
Výše podpory
Až 50 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2021
Bytové domy bez bariér - dotace MMR
Výše podpory
Až 800 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 11.2.2022
Zvýšení bezpečnosti, plynulosti dopravy a zpřístupnění dopravy - dotace SFDI
Výše podpory
Až 20 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 3.2.2022
REACT-EU výzva č. 101
Výše podpory
Až 60 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2022
Standardizovaná infrastruktura
Výše podpory
Až 90 000 000 Kč