Aktuální dotační výzvy

Dotace pro vás průběžně aktualizujeme, takže máte kompletní přehled a nic vám neuteče.

ikona jak získat dotaci
program připravujeme
příjem žádostí do 26.9.2021
Obnova lesních porostů po kalamitách - dotace SZIF
Výše podpory
Až 40 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 28.1.2022
Obnova majetku po živelných pohromách - dotace MMR
Výše podpory
Až 50 000 000 Kč
program připravujeme
příjem žádostí do 31.12.2021
Bytové domy bez bariér - dotace MMR
Výše podpory
Až 800 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 15.10.2021
Drobné vodní toky a vodní nádrže - dotace MZe
Výše podpory
Až 10 000 000 Kč
program připravujeme
příjem žádostí do 30.11.2021
Zvyšování bezpečnosti, chodníky, cyklostezky a cyklopruhy - dotace SFDI
Výše podpory
Až 20 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2021
Rekonstrukce a výstavba sportovišť i se zázemím - dotace NSA - Regiony 2021
Výše podpory
Až 40 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 15.10.2021
Snižování dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích - dotace MZe
Výše podpory
Až 1 000 000 Kč
program připravujeme
příjem žádostí do 26.10.2021
Lesnická infrastruktura - dotace SZIF
Výše podpory
Až 8 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2021
Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací
Výše podpory
Až 50 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 3.2.2022
REACT-EU výzva č. 101
Výše podpory
Až 60 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2021
Dotace na rozvoj místních sportovišť a zázemí pro sportovce
Výše podpory
Až 800 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2021
Instalace měřících zařízení - Smart Metering - dotace MZe
Výše podpory
Až 1 500 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2021
Obnova a modernizace vodárenské infrastruktury - dotace MZe
Výše podpory
Až 100 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2021
Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury - dotace MZe
Výše podpory
Až 60 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2021
Dotace Středočeský kraj - oprava a rekonstrukce vozovek
Výše podpory
Až 100 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 28.9.2021
REACT-EU výzva č. 100 - dotace na zvýšení připravenosti subjektů řešících hrozby pandemie
Výše podpory
Až 200 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2021
Dotace na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací
Výše podpory
Až 50 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2021
Dotace na výstavbu vodovodů
Výše podpory
Až 50 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2021
Opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů
Výše podpory
Až 1 500 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2022
Výstavba, dostavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV
Výše podpory
Až 1 800 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2022
Standardizovaná infrastruktura
Výše podpory
Až 90 000 000 Kč