Aktuální dotační výzvy

Dotace pro Vás průběžně aktualizujeme, takže máte kompletní přehled a nic vám neuteče.

ikona jak získat dotaci
program otevřen
příjem žádostí do 14.4.2021
Podpora sociálních služeb - pořízení asistováních a asistenčních technologií
Výše podpory
Až 2 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 4.4.2021
Dotace pro sociální služby - pořízení automobilů
Výše podpory
Až 1 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 2.5.2021
Dotace pro sociální služby - rozšíření zázemí pro pracovníky v terénu
Výše podpory
Až 3 000 000 Kč
program připravujeme
příjem žádostí do 28.6.2021
Dotace na podporu veřejné infrastruktury ve Středočeském kraji
Výše podpory
Až 2 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 4.4.2021
Dotace pro sociální služby - mobilita
Výše podpory
Až 3 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 8.4.2021
Program COVID - nájemné III
Výše podpory
Až 10 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 2.3.2021
Zabezpečení akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů
Výše podpory
Až 300 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.4.2021
Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití
Výše podpory
Až 50 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2021
Opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů
Výše podpory
Až 1 500 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2022
Výstavba, dostavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV
Výše podpory
Až 180 000 Kč
program připravujeme
příjem žádostí do 31.12.2021
REACT-EU - podpora snížení dopadů pandemie COVID-19
Výše podpory
Až 350 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 31.3.2021
Podpora ubytovacích zařízení zasažených pandemií COVID-19 - Ubytování II
Výše podpory
Až 5 600 000 Kč
program uzavřen
příjem žádostí do 19.2.2021
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Výše podpory
Až 200 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2022
Standardizovaná infrastruktura
Výše podpory
Až 90 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2022
Sportovní infrastruktura - Investice nad 10 mil. Kč
Výše podpory
Až 50 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2022
Sportovní infrastruktura - Investice do 10 mil. Kč
Výše podpory
Až 7 000 000 Kč
program uzavřen
příjem žádostí do 12.2.2021
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020
Výše podpory
Až 50 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 12.4.2021
Podpora obcí v národních parcích
Výše podpory
Až 5 000 000 Kč