Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2024
Technologie pro MAS
Tato výzva se zaměřuje na podporu malých a středních podniků prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.
Až 1 000 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 3.10.2023
Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků
Cílem této výzvy je podpora terénní práce, která pomáhá předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.
program otevřen
příjem žádostí do 20.10.2023
Podpora osob znevýhodněných na trhu práce
Cílem výzvy je podpora poradenských a informačních činnosti a programů (včetně individuálního a specializovaného poradenství) v oblasti zaměstnávání.
Až 10 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 29.9.2023
Malá kulturní a kreativní centra
Cílem této výzvy je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru, a to vytvořením alespoň patnácti malých kulturních a kreativních center.
Až 40 000 000 Kč
až 100 %
program před otevřením
příjem žádostí do 31.12.2025
Deinstitucionalizace sociálních služeb
Cílem výzvy je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2023
Program záchrany architektonického dědictví
Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou nemovitých kulturních památek.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2024
eHealth
Cílem výzvy je elektronizace vybraných služeb veřejné správy - eHealth.
program otevřen
příjem žádostí do 28.4.2024
Státní fond kultury
Program je přímým finančním nástrojem poskytování podpory kulturních projektů zaměřených na celkové pozvednutí české kultury.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2026
Zaměstnanost: fáze šíření
Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na předávání know-how organizacím, na průběžnou úpravu způsobu předávání know-how na základě potřeb organizací, na vyhodnocení vlivu změn na organizace a jejich klienty, na podporu spolupráce mezi organizacemi (síťování), na nastavení udržení změn po konci projektu.
Až 12 500 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Fond pro bilaterální vztahy
Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Českou republikou. Výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska, volitelné je pak partnerství s dalšími subjekty z donorských států.
Až 489 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Kultura – památky a muzea (CLLD)
Cílem výzvy v rámci IROP je podpora revitalizace kulturních památek a muzeí.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Knihovny (CLLD)
Podívejte se na podrobnosti výzvy v rámci IROP, která se zaměřuje na podporu knihoven.
program otevřen
příjem žádostí do 13.12.2023
Revitalizace památek
Tato výzva se zaměřuje na revitalizaci a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví.
Až 80 000 000 Kč
až 70 %
program otevřen
příjem žádostí do 2.10.2023
Sociální služby: požární signalizace
Cílem programu je podpora ke zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb. Podpora je určena na vybavení pobytových zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací.
Až 2 500 000 Kč
až 60 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Spravedlivá transformace: Strategické projekty
Výzvy Strategické projekty se týkají Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a pomáhají těmto regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady odklonu od uhlí.
Až 1 200 000 000 Kč
až 100 %

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.