Základní info

100%
až 1 200 000 000
do 31.12.2023
2 900 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Spravedlivá transformace: Strategické projekty

Výzvy Strategické projekty se týkají Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a pomáhají těmto regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady odklonu od uhlí.

Probíhá příjem žádostí do 31.12.2023

Mám zájem o dotaci

Výzvy Strategické projekty se týkají Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a pomáhají těmto regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady odklonu od uhlí. Jedná se o první tři výzvy v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace.

Oprávnění žadatelé

Výzvy se týkají Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Mezi oprávněné žadatele patří:

  • organizační složky státu a příspěvkové organizace státu,
  • veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce,
  • zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti,
  • ostatní subjekty.

Podporované aktivity

Výzva umožňuje v rámci strategických projektů podporovat činnosti, které přispívají k provádění Plánu spravedlivé územní transformace. Mezi tyto činnosti patří:
a) produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně;
b) investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb, které vedou k vytváření pracovních míst;
c) investice do činností v oblasti výzkumu a inovací, prováděných mimo jiné vysokými školami a veřejnými výzkumnými organizacemi, a podpora přenosu pokročilých technologií;
d) investice do zavádění technologií, jakož i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, včetně technologií skladování energie, a do snižování emisí skleníkových plynů;
e) investice do energie z obnovitelných zdrojů;
f) investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní dopravy a jeho infrastruktury;
g) rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou účinnost systémů dálkového vytápění a investice do výroby tepla (na základě obnovitelných zdrojů energie);
h) investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení;
i) investice do projektů v oblastech regenerace a dekontaminace brownfieldů, rekultivace půdy a v případě potřeby také zelené infrastruktury a nového využití;
j) investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;
k) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání;
l) pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;
m) aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání;
n) jiné činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování a v řádně odůvodněných případech investice do infrastruktury pro účely školicích středisek a zařízení péče o děti a seniory.

Výše podpory

Celková alokace je:

  • 2,9 mld. Kč pro Karlovarský kraj,
  • 7,3 mld. pro Ústecký kraj,
  • 8,72 pro Moravskoslezský kraj.

Minimální výše podpory není stanovena, maximální je 1,2 mld. Kč.
Celková podpora z EU a státního rozpočtu je až 100 % (podle subjektu žadatele).

Termín

Žádosti je možné podávat do 31. 12. 2023.

Co dál

Neváhejte se na nás obrátit pro více informací, rádi se vám budeme věnovat při bezplatné konzultaci, která je zcela nezávazná.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.