Aktuální dotační výzvy

Dotace pro Vás průběžně aktualizujeme, takže máte kompletní přehled a nic vám neuteče.

ikona jak získat dotaci
program otevřen
příjem žádostí do 13.5.2021
Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro SDH
Výše podpory
Až 4 500 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 13.5.2021
Dotace na pořízení auta pro SDH
Výše podpory
Až 450 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 13.5.2021
Dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro SDH
Výše podpory
Až 2 500 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 31.7.2021
Dotace IROP - Bezpečnost dopravní infrastruktury - MAS Hříběcí hory
Výše podpory
Až 2 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2021
Dotace IROP - Doprava - MAS Region Kunětické hory
Výše podpory
Až 2 218 250 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 14.5.2021
Dotace IROP - Bezpečnost dopravy - MAS Rožnovsko
Výše podpory
Až 8 515 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2021
Dotace na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací
Výše podpory
Až 50 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2021
Dotace na výstavbu vodovodů
Výše podpory
Až 50 000 000 Kč
program připravujeme
příjem žádostí do 28.6.2021
Dotace na podporu veřejné infrastruktury ve Středočeském kraji
Výše podpory
Až 2 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2022
Výstavba, dostavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV
Výše podpory
Až 1 800 000 Kč
program uzavřen
příjem žádostí do 12.2.2021
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020
Výše podpory
Až 50 000 000 Kč